MOMIR ŠARAC M.D.

VASCULAR SURGEON

ISKUSTVO:

Dr Momir Šarac je vaskularni hirurg sa višegodišnjim iskustvom iz svih tehnika operacije vena koje je sticao na brojnim edukacijama u zemlji I inostranstvu kao I višegodišnjem radu u Klinici za vaskularnu hirurgiju Vojnomedicinske akademije.

EDUKACIJE U INOSTRANSTVU:

Višegodišnje iskustvo je unapredio stručnim usavršavanjem u zemlji I svetu, posebno treba istaći usavršavanja u Dubaiju (UAE) i Sent Galenu (Švajcarska).

ZAPOSLENJE:

Stalno je zaposlen u Klinici za vaskularnu I endovaskularnu hirurgiju VMA u Beogradu.

ČLANSTAVA:

  • Srpsko lekarsko društvo
  • Udruženje vaskularnih hirurga Srbije
  • Član Hirurške sekcije SLD-a
  • Član Evropskog udruženja vaskularnih hirurga
  • Član Udruženja za vaskularnu medicinu

STRUČNI RADOVI I KNJIGE:

Autor I koautor u preko 45 stručnih radova objavljenih u domaćim I inostranim časopisima, kao I radova publikovanih I prezentovanih na domaćim kongresima sa internacionalnim učešćem I kongresima u inostranstvu.

PRIVATNA PRAKSA:

Privatnu praksu obavlja kao stalni konsultant u Bolnici za plastičnu I rekonstruktivnu hirurgiju “Adonis”.

SPECIJALNOST:

U specijalnoj bolnici za plastičnu, estetsku I rekonstruktivnu hirurgiju bolnici Adonis dr Momir Šarac radi sve vrste operacija proširenih vena. Neke od najzastupljenijih metoda operacija vena koje izvodi dr Šarac:

  • radio-frekventnim talasima,
  • laserom,
  • penom,
  • operacija hemoroida

Dr Šarac  poseduje odgovarajuće sertifikate za ove postupke.

DR MOMIR ŠARAC I PACIJENTI

Dr Šarac za lečenje proširenih vena primenjuje endovenozne tehnike  kod kojih nema rezova I šavova na koži, opšte anestezije, ležanja u bolnici I dužeg oporavka.

U pristupu pacijentima primenjuje se načelo da izbor pristupa lečenju proširenih vena  zavisi I od individualnih osobina svakog pacijenta.

Pacijentima se pružaju informacije i o svim negativnim aspektima svake metode, što je nužno da bi pacijenti imali realnu predstavu o pojedinom zahvatu.

Pregled vena,  kao I operacije vena, te kontrolne preglede  izvodi  dr Šarac lično, a procedura se radi pod ultrazvučnom kontrolom, što garantuje minimalnu bolnost I traumu za pacijenta, a maksimalnu uspešnost.