NEBOJŠA JOVIĆ PROF. M.D.

MAXILOFACIAL SURGEON

BIOGRAFIJA

Rodjen 9.10.1955. godine u Beogradu.

Medicinski fakultet završio 1979 godine na Beogradskom Univerzitetu.

Magistrirao 1984 godine na Beogradskom Univerzitetu.

U periodu od 1985 do 1989 godine proveo je na specijalizaciji maksilofacijalne hirurgije u Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu i 1989 godine polozio sa odličnim specijalistički ispit.

Asistent na predmetu maksilofacijalna hirurgija je od 1991 godine.

Doktorsku disertaciju odbranio 1993 godine iz oblasti maksilofacijalna hirurgija.

U zvanje docenta na predmetu maksilofacijalna hirurgija izabran je 1994 godine.

Za Načelnika Klinike za maksilofacijalne, oralne hirurgije i implantologije postavljen je 1988 godine.

U zvanje vanrednog profesora na predmetu maksilofacijalna hirurgija izabran je 1999 godine, a u zvanje redovnog profesora 2004 godine.

Sada se nalazi na mestu Načelnika Klinike za maksilofacijalnu, oralnu hirurgiju i implantologiju.

Publicistička delatnost

Do sada objavio u vodećim evropskim i nacionalnim časopisima više od 200 radova.

Na svim kongresima Evropskog udruzenja maksilofacijalnih hirurga od 1988 godine aktivno učestvovao i prezentovao rezultate naučnih radova. Kancelar za Srbiju i Crnu Goru u Evropskom udruzenju maksilofacijalnih hirurga bio u dva mandata.

Objavio je kao autor i koautor tri knjige

 1. Paraliza lica (etiologija, dijagnostika, lečenje) 2004 godine
 2. Zdravstvena zaštita  1988 godine
 3. Urgentna i ratna hirurgija  1988 godine

Odrzao je više predavanja po pozivu od kojih se izdvajaju

 1. Nasa iskustva u lečenju ratnih rana, St Cloud Ear Nose Throat (Head and Neck Clinic) Minnesota, USA, 2001 godine
 2. Hirurška korekcija dentoalveolarnih deformiteta St Cloud Ear Nose Throat (Head and Neck Clinic) Minnesota, USA, 2001 godine
 3. Ratne povrede maksilofacijalne regije, 50th anniversary of Turkish Dentistry, Ankara, Turska 2002 godine
 4. Ratne povrede glave i vrata i njihovo lečenje, Congress of the hungarian Association of Maxillofacial surgery, Budimpešta, 2002 godine.
 5. Primena metode osteogenetske distrakcije u lečenju deformiteta lica i vilica, Internacionalni sastanak oralnih hirurga Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2002 godine
 6. Rekonstrukcija paralize lica , Simpozijum obolenja glave i vrata, Beograd 2002 godine.
 7. Lečenje povreda maksilofacijalne regije, Internacionalni sastanak Bugarske naučne asocijacije vojne medicine, 2003 godine
 8. Korekcija oronazalnih fistula metodom horizontalne distrakcije dela alveolarnog nastavka gornje vilice, Medjunarodni kongres ortodonata Srbije i CG, Beograd 2003 godine
 9. Etiologija, dijagnostika i lečenje paralizovanog lica, Nacionalni kongres maksilofacijalnih hirurga Grčke, Tessaloniki, 2004 godine.
 10. Distrakciona osteogeneza u lečenju deformiteta lica, Internacionalni sastanak maksilofacijalnih hirurga Makedonije, Strumica, 2005 godine.
 11. Rekonstrukcija defekata lica i vilica, Kongres maksilofacijalnih hirurga Makedonije, Ohrid 2006 godine.

Dodatna edukacija

 1. Kurs mikrovaskularne tehnike, Hanover 1989.
 2. Kurs iz tehnike osteogenetske distrakcije, Pariz 1998
 3. Kurs iz alveolarne osteogenetske distrakcije , Briz, Belgija 2002
 4. Kurs iz distrakcije srednjeg masiva lica, Keln, 2003.

Član sledećih udruzenja

 1. Udruzenja maksilofacijalnih hirurga Srbije
 2. Medjunarodnog udruzenja oralnih i maksilofacijalnih hirurga (IAOMS)
 3. Evropskog udruzenja kraniomaksilofacijalnih hirurga (EACMFS)
 4. Medjunarodnog koledja hirurga (ICS)