VUČINIĆ ŽARKO PROF. M.D

CARDIOLOGIST

Medicinski fakultet je završio u Beogradu.

Specijalizaciju iz Interne medicine i subspecijalizaciju iz Kardiologije obavio je u Vojnomedicinskoj Akademiji, gde je prvi uveo ehokardiografiju u kliničku praksu i doktorirao iz ove oblasti.

Redovni je profesor Interne medicine na Medicinskom fakultetu VMA.

Usavršavao se u Klinici Sent Lukas u Hjustonu, bolnici Hamersmit u Londonu, Rebro u Zagrebu, Erazmus Univetzitetu u Roterdamu, Erlangenu, Frajburgu i Marburgu u Nemačkoj.

Do sada je objavio preko 250 stručnih i naučnih radova u referentnim časopisima. Sa svojim radovima je aktivno učestvovao na više stručnih sastanaka i kongresa iz kardiologije u zemlji i inostranstvu.

Pod njegovim stručnim nadzorom obrazovano je iz kardiologije i interne medicine više generacija mladih kardiologa.

 

U toku rada u Klinici za kardiologiju naročito se bavio ispitivanjem i lečenjem valvularnih mana srca, posebno prolapsom mitralne valvule (godine 1997. objavio je monografiju “Prolaps mitralne valvule“), hipertenzije, ishemijske bolesti srca i poremećaj ritma srca (koautor je udžbenika „Atrijalna fibrilacija“).

Više puta je pozivan kao ekspert u konzilijarno rešavanje kompleksnih kardioloških problema u Srbiji i inostranstvu.