Doc. dr sc. med. Toplica Lepić

SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

Dr  Lepić je završio Medicinski fakultet u Beogradu 1985. godine.

Specijalizaciju iz neurologije zavšio je 1993. godine.

Magistarsku tezu odbranio je 1999. Godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju 2005. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Dr Lepić je stalno zaposlen u Vojnomedicinskoj akademiji, a od 2005. Godine nalazi se na poziciji Načelnika 1. Odeljenja Klinike za neurologiju VMA.

Dr Lepić je docent na predmetu Neurologija u Vojnomedicinskoj akademiji.

Dr Lepić se više godina usavršavao iz oblasti neurosonologije (primena ultrazvučne dijagnostike u neurologiji).

Autor je više stručnih I naučnih radova kao I više poglavlja u stručnim knjigama.

Član je Neurološke sekcije SLD, EFNS- Evropske federacije neuroloških društava, WWS – Svetskog udruženja neurologa I EDNCH – Evropskog udruženja za neurosonologiju.