Sistematski pregled podrazumeva kombinaciju više dijagnostičkih pregleda i može se obavljati sa ciljem provere opšteg zdravstvenog stanja ili radi provere konkretnog sistema u organizmu.

U Poliklinici Jović nudimo vam individualne sistematske preglede za pojedince i grupne sistematske preglede za firme i organizacije.

1. Ultrazvučni sistematski pregled za muškarce:

 • ultrazvuk karotida,
 • ultrazvuk štitne žlezde,
 • ultrazvuk prostate i testisa,
 • ultrazvuk gornjeg i donjeg abdomena.

2. Ultrazvučni sistematski pregled za žene:

 • ultrazvuk karotida,
 • ultrazvuk štitne žlezde,
 • ultrazvuk dojki,
 • ultrazvuk gornjeg i donjeg abdomena.

3. Kardiološki sistematski pregled (muškarci i žene) :

 • laboratorija,
 • internistički pregled (EKG, merenje pritiska, pregled, terapija, mišljenje),
 • ultrazvuk srca,
 • ultrazvuk karotida,
 • 24h holter krvnog pritiska,
 • završni izveštaj sa zaključkom.

4. Opšti sistematski pregled za žene:

 • laboratorija,
 • kardiološki pregled ( EKG, merenje pritiska, pregled, terapija, mišljenje),
 • ultrazvučni pregled srca,
 • pregled grudi ( ultrazvučni i palpatorni),
 • ultrazvuk štitne žlezde,
 • pregled krvnih sudova vrata ( Doppler / Ultrazvuk karotida),
 • ultrazvučni pregled gornjeg i donjeg abdomena,
 • spirometrija.

5. Opšti sistematski pregled za muškarce:

 • laboratorija,
 • kardiološki pregled ( EKG, merenje pritiska, pregled, terapija, mišljenje),
 • ultrazvučni pregled srca,
 • pregled krvnih sudova vrata ( Doppler / Ultrazvuk karotida),
 • ultrazvučni pregled gornjeg i donjeg abdomena ( s posebnim osvrtom na prostatu),
 • spirometrija,
 • pregled štitne žlezde ( ultrazvučni i palpatorni pregled).

6. Biznis paket:

 • laboratorija,
 • internistički pregled ( EKG, merenje pritiska, pregled, terapija, mišljenje),
 • ultrazvuk srca,
 • 24h holter krvnog pritiska,
 • ultrazvuk štitne žlezde,
 • završni lekarski izveštaj sa žaključkom.