Najveći ljudski organ je koža. Kada koža pati, najpre se suočavamo sa neprijatnostima. Ukoliko kožno oboljenje uznapreduje i počne se ispoljavati na vidnim mestima može da utiče na stvaranje negativne slike o nama samima, te da izazove gubitak samopouzdanja, odstupanje od svakodnevnog stila života, a neretko i ozbiljnije psihičke probleme.

Zdrava koža odraz je našeg opšteg zdravlja. Takođe, naša koža će nam najbrže pokazati postojanje poremećaja u metaboličkim procesima unutar organizma.

Oslušnite svoju kožu i pružite joj blagovremenu negu i lečenje. Ne zanemarujte promene koje uočite, već se obratite dermatologu za dijagnostikovanje stanja i preporuku u lečenju.

U Poliklinici Jović u oblasti dermatologije nudimo vam i usluge radiotalasne dermatohirurgije.

Radiotalasna dermatohirurgija je oblast dermatohirurgije koja služi za izvođenje finih intervencija na koži. Ovaj metod je izuzetno pogodan za otklanjanje benignih izraslina na koži. Zahvaljujući visokofrekventnim magnetnim talasima postiže se finiji rez od bilo kog skalpela, a brzo i nekomplikovano zaceljenje rana, koje ova metoda garantuje, dovodi do zadovoljavajućih estetskih rezultata.

Unapredite svoje zdravlje i kvalitet života zakažite pregled kod našeg dermatologa.