Hematologija je oblast medicine koja se bavi bolestima krvi. Hematolog, lekar specijalista, dijagnostikuje i tretira poremećaje broja i oblika krvnih ćelija, poremećaje zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva. Zahvaljujući savremenim dijagnostičkim metodama, kao i uslugama laboratorije Poliklinike Jović, naš hematolog veoma brzo može da otkrije problem i da preporuku za početak terapije.

Unapredite svoje zdravlje i kvalitet života zakažite pregled kod našeg hematologa.