Nefrologija je grana medicine koja se bavi oboljenjima bubrega. Nefrolog, lekar specijalista, pomoći će vam da dijagnostikujete i započnete lečenje akutnih i hroničnih oboljenja bubrega i mokraćnih puteva.

Nažalost, bubrežne bolesti spadaju u kategoriju bolesti čiji se porast beleži i često mogu biti veoma opasne. Važno ih je na vreme otkriti i blagovremeno započeti lečenje. Zato ne zanemarujte simptome, već pri njihovoj prvoj pojavi obratite se nefrologu.

Unapredite svoje zdravlje i kvalitet života zakažite pregled kod našeg nefrologa.