Pulmologija je grana medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratornog sistema. Pulmolog, lekar specijalista, dijagnostikuje i leči akutne i hronične plućne bolesti. Ukoliko imate neki od sledećih simptoma preporučujemo vam da zakažete pregled kod pulmologa: kašalj, „sviranje“ ili „šištanje“ u grudima, otežano disanje, nedostatak vazduha, iskašljavanje krvi, bol, pritisak ili stezanje u grudima.

Od dodatne dijagnostike u oblasti pulmologije vršimo spirometriju.

Spirometrija je test za ispitivanje disajne funkcije pluća. To je veoma brz i bezbolan test koji meri zapreminu vazduha koju pacijent može da izduva iz pluća.

Unapredite svoje zdravlje i kvalitet života zakažite pregled kod našeg pulmologa.